top of page
Numbers

 החזרי מס

החזרי מס

החוק מאפשר לכל אדם לקבל החזר כספי על מיסים ששילם בשנים קודמות מעבר לנדרש. זכות זו מוגבלת בזמן, והאפשרות תיחסם בפני מי שלא דאג לנצל אותה במועד.

ישנן שתי דרכים לקבל החזרי מס:

1. אם הוגש דו"ח שנתי למס הכנסה - ניתן בעיקרון לבקש תיקון של הדו"ח במשך 4 שנים בלבד, שנספרות מתום השנה בה הוגש הדו"ח. בקשה לתיקון צריך שתהיה מנומקת ובכתב, ותועבר לפקיד השומה שיבדוק אותה ויחליט אם לאשרה. 

2. אם לא הוגש דו"ח שנתי למס הכנסה - ניתן להגיש בקשה להחזר מס במשך 6 שנים מתום שנת המס לגביה מבקשים את ההחזר. דו"ח החזר המס הוא דו"ח שנתי לכל דבר ולכן צריך לקחת בחשבון שאם הנתונים שבו לא נבדקו, הדו"ח יכול להניב במקרים מסוימים גם חוב אותו מבקש ההחזר יצטרך לשלם

בכל הקשור להשכרות נכסים, הן במסלול הדיווח המלא והן במסלול המקוצר, מתברר פעמים רבות לאחר יעוץ, שנעשו טעויות בשנים קודמות ושולם יותר מס מהנדרש. במצב זה אנו מלווים את הלקוחות להליך של תיקון שומות בדו"חות שהוגשו או הגשת דו"חות החזר מס כדי שיקבלו בחזרה את המס ששולם ביתר. זאת נעשה כמובן רק לאחר בדיקה מעמיקה וסימולציות שמטרתן לוודא שהבקשות באמת יניבו החזרים ולא יהיו הפתעות בצורת דרישות לתשלום מס נוסף.

וכאן בא לידי ביטוי היתרון הגדול של המשרד שלנו.

אנחנו לא רק מייעצים ללקוחות שלנו בקשר למסלולי המיסים הנכונים, אלא שאנו יודעים להכין ללקוחות את הדיווחים הנדרשים לרשות המיסים וגם לפעול להחזרי מס ששולם בשנים קודמות מעבר לנדרש. 

השיטה שלנו - הכל במקום אחד 

החזר כספי

3

טיפול בהטבות והחזרי מס

הגשת דיווחי מס

2

עבודה מול רשות המיסים

הכנה והגשה של דיווחי מס

תשלום מס על השכרת דירה

פגישת יעוץ 

איתור צרכים
התאמת מסלול המיסוי המיטבי 

bottom of page