top of page
Container Ship

מיסוי חברות ובינ"ל

מיסוי של חברות בישראל, ופעילות משולבת בארץ ובחו"ל של חברות ויחידים, מחייבים תכנון מוקדם שנותן מענה בשלושה מישורים:

 

1. המיסוי החל בישראל.

2. המיסוי החל במדינה בחו"ל.

3. ההסדרים הקיימים בין ישראל לאותה מדינה כפי שהם באים לידי ביטוי באמנת המס ביניהן.

 

לתחום המיסוי הבינלאומי, קשורים גם נושאים נוספים כגון: מיסוי בעת רילוקיישן, מיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים, סוגיות מע"מ הקשורות למקום מתן השרות ועוד.

במציאות הגלובלית בשנים האחרונות יש פחות ופחות אפשרות לפעול "מתחת לראדר" בניסיון להתחמק מדיווח ותשלום מיסים. שיתוף הפעולה הבינלאומי בין מדינות והעברת מידע בין רשויות המס שלהן הולך וגובר. זאת במטרה לעקוב ולהתחקות אחר כספים בלתי מדווחים שנודדים בעולם ומשרתים בעיקר ארגוני טרור ופשע.

 

הדרך היחידה לעשות את הדברים בצורה נכונה, מחייבת התייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים שידעו לבחון את אופי הפעילות בארץ ובחו"ל, וידעו לנתח את האפשרויות. במידת הצורך, יעורבו בתהליך גם אנשי מקצוע מתאימים במדינות הזרות בהן מתבצעת אותה פעילות.   

למשרדנו שיתוף פעולה עם הסניף הישראלי של פירמת יעוץ בינ"ל, מה שמאפשר ללקוחותינו גישה ישירה ומהירה למקצוענים בנושא בארץ ובחו"ל.  

bottom of page