top of page
arrest; man in handcuffs; problems with law.jpg

יעוץ אזרחי ופלילי תחת חיסיון

חוקי המס מלווים במגוון מאוד גדול של סנקציות. חלקן "אזרחיות" (בדרך כלל קנסות ועיצומים כספיים) וחלקן "פליליות" (קנסות מנהליים, כתב אישום שלאחר הרשעה עלול להוביל לרישום פלילי, לקנס ולמאסר). אפילו עבירות שנחשבות "קלות" לכאורה, כמו אי הגשת דו"ח או אי העברת מע"מ עלולות להסתבך לכדי עבירה פלילית, ואת זה צריך לצפות מראש ולעשות הכל כדי למנוע את החמרת המצב. 

מכיוון שהעניין הפלילי מרחף מעל עולם המיסים, חשוב מאוד להתייעץ מוקדם ככל שניתן כשמתעורר חשש להסתבכות. הנכון ביותר הוא להתייעץ עם עו"ד מיסים שמכיר היטב הן את הפן האזרחי והן את הפן הפלילי ויודע לתת מענה מקצועי לשניהם. חשוב שהתייעצות זו תתבצע תחת חיסיון עו"ד-לקוח כדי למנוע מהלקוח סיכון מיותר. רואי חשבון ויועצי מס אינם יכולים לתת את ההגנה הזו כאשר יש חשש מהיבטים פליליים. 

bottom of page