top of page
Business people in conference room reviewing documents_edited.jpg

ייצוג בדיוני שומות

מס הכנסה רשאי על פי החוק לזמן לביקורת שומות כל נישום שהגיש דו"ח שנתי, וזאת במשך 4 שנים מתום השנה שבה הוגש הדו"ח. לאחר מועד זה חלה התיישנות שמונעת כעקרון את האפשרות של מס הכנסה והנישום לבקש תיקונים בדו"ח.

כשיש ביקורת שומות חשוב להיות מיוצגים על ידי עו"ד מיסים שמשלב את ההבנה המקצועית, יחד עם ההבנה המשפטית. זאת מכיוון שאם יווצרו חילוקי דעות עם רשות המיסים שלא ימצאו את פתרונן בהסכמה, המקרה יגיע לביהמ"ש לדיון והוא שיכריע במחלוקת. במצב כזה ישנה חשיבות רבה לניהול ההליך מראשיתו, ורק עו"ד יכול ללוות את ההליך גם ברשות המיסים וגם בביהמ"ש במידת הצורך.  

bottom of page