top of page
ביצוע כל פעולות המיסוי הנדרשות

איך זה עובד? הכל במקום אחד!

שלב 1 - פגישת יעוץ לזיהוי הצרכים של הלקוחות, וקביעת דרך פעולה מתאימה. אני תמיד מעדיף לפגוש את לקוחותיי באופן אישי, אולם במידת הצורך ניתן בהחלט לקיים את הפגישה טלפונית או בשיחת וידאו.

יעוץ בנושא מסלולי מיסוי ואופן הדיווח הנכון כולל שימוש בסימולציה ככלי תומך החלטה לדרך הפעולה הנכונה. 

שלב 2 - בהמשך לפגישת הייעוץ ובהתאם לצרכים שיתבררו בה, תתבצע אחת או יותר מהפעולות הנדרשות מול רשות המיסים: הגשת דיווחים, דו"חות שנתיים, פניות בכתב דרך מערכת המייצגים, הגשת בקשות לביצוע פעולות שונות, הכנת והגשת עררים וערעורים וכו'. 

שלב 3 - אם מתברר שלא נוצלו הטבות מס בשנים קודמות או ששולמו מיסים עודפים (מקרים בהם נבחר מסלול דיווח ותשלום של שכ"ד שאינו מתאים ללקוח, לא נוצלו הטבות כלשהן וכו'), אזי יבוצעו פעולות להשבת כספים אלה על ידי הגשת בקשות לתיקוני דו"חות או הגשת בקשות להחזרי מס. 

החזר כספי

3

טיפול בהטבות והחזרי מס

הגשת דיווחי מס

2

עבודה מול רשות המיסים

הכנה והגשה של דיווחי מס

פגישת יעוץ

פגישת יעוץ 

איתור צרכים
התאמת מסלול המיסוי המיטבי 

bottom of page