top of page
Concrete Construction

מיסוי מקרקעין

מיסוי בעת רכישת או מכירת נדל"ן הוא מורכב מאוד ויכול להשפיע באופן דרמטי על כדאיות העסקה. הסוד הגדול במיסוי מקרקעין הוא להתייעץ ולתכנן את האסטרטגיה  לפני ביצוע עסקאות. הניסיון מלמד שבהרבה מצבים בהם נעשות פעולות בנדל"ן שהן "עתירות מס" יש יותר מאפשרות אחת לביצוע אותה עסקה.

 

קחו לדוגמא אדם שמחזיק בקרקע עם זכויות בניה. הוא יכול:

 

1. למכור את הקרקע.

2. לעשות עסקת קומבינציה בה הוא נותן חלק מהזכויות במגרש תמורת שירותי בניה.

3. ליזום בעצמו את הבניה וליהנות מרווח יזמי מעבר לעליית הערך.

 

כל מסלול שיבחר אותו אדם שונה מהותית בכמה היבטים: באופן שבה תתבצע העסקה, בהשלכות הכלכליות שלה, בגובה המיסים לתשלום, וכמובן ברווח שיישאר בידי אותו אדם בסוף התהליך.

 

ההבדלים בין המסלולים השונים יכולים להיות של מאות אחוזים ברווחיות העסקה.
לכן חשוב כבר בתחילת הדרך, עוד לפני התקשרויות וחתימת הסכמים, לערוך בשיתוף מומחה מיסים בעל ניסיון, בחינה מוקדמת ואסטרטגית של כל האפשרויות, על מנת להבטיח עסקה מוצלחת שמשלבת מקסימום רווח ומינימום הפתעות.  

למשרדנו פעילות משותפת עם אחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחום מיסוי המקרקעין, מה שמאפשר ללקוחותינו לקבל יעוץ מקצועי ואסטרטגי ברמה הגבוהה ביותר בתחום מיסוי ייחודי ומורכב זה.   

bottom of page